Pogosta vprašanja

Kdaj lahko začnem z vožnjo?


Ko dosežeš predpisano starost (za avto je to 17 in pol let) in imaš opravljeno teorijo CPP (zdravniško spričevalo, RK, tečaj CPP).
Tečaj CPP imam opravljen v drugi avtošoli. Ali lahko vozim pri vas?


Lahko. Pri nas ti priznamo drugje opravljen CPP in morebitne ure vožnje. S seboj je potrebno prinesti kartonček in zdravniško spričevalo.
Koliko časa velja zdravniško spričevalo?


Tri leta oz. manj, če je tako ocenil zdravnik in to zapisal na spričevalu.
Koliko časa velja teorija CPP?


Velja tri leta.
Ali lahko sam izberem inštruktorja?


Da.
Koliko moram biti star-a, da začnem opravljati izpit za vožnjo s spremljevalcem?


16 let.
Kje lahko opravim izpit iz prve pomoči?


Tečaj in izpit organizira območna enota organizacije Rdečega Križa. Izpit opraviš na območnih enotah Rdečega križa. Tečaj in izpit se lahko opravlja pred katero koli komisijo območne organizacije Rdečega križa v Republiki Sloveniji.
Ali lahko vozim brez opravljenega izpita iz prve pomoči?


Ne! Prva pomoč je pogoj za opravljanje teorije CPP in brez opravljene teorije CPP se ne da začeti z vožnjo.
Kje lahko opravim zdravniški pregled?


Zdravstveni pregled lahko opraviš v pooblaščeni zdravstveni organizaciji oziroma pri pooblaščenem zasebnem zdravniku, ki je usposobljen za opravljanje takih pregledov. Vsekakor pa v ambulantah Medicine dela, prometa in športa.
Kako do vozniškega dovoljenja?


ZDRAVNIŠKI PREGLED - zdravstveni dom TEORETIČNI DEL – cestno prometni predpisi (CPP) v šoli vožnje PRVA POMOČ (PP) – organizacija Rdečega križa TEORETIČNI DEL – izpitni center PRAKTIČNI DEL - izpitni center
Komu je namenjeno dodatno usposabljanje za varno vožnjo?


Ponovnega opravljanja vozniškega izpita oz. programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se mora udeležiti oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi kazenskih točk, ki niso bile izrečene zaradi prekrškov vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in jo v program napoti sodišče po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu v primeru odložitve izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, skladno z zakonom, ki ureja prekrške.
Ali lahko manjkam na tečaju CPP?


Manjkaš lahko največ 4 šolske ure, ne da bi ti bilo treba nadomeščati. Če manjkaš zadnja dva dneva (dodatni del), je potrebno nadomestiti ure na naslednjem tečaju CPP.