Šola vožnje

Za vse generacije in vse kategorije

V naši šoli vožnje usposabljanje izvajamo izkušeni učitelji vožnje z dolgoletnimi uspehi in visokim odstotkom uspeha na vozniških izpitih. Vsakemu učencu se posvetimo in program poučevanja prilagodimo glede na njegove sposobnosti.

POKLIČITE NAS

Tečaji CPP

Spremljajte datume in se pravočasno prijavite

Slovenj Gradec

23.5.2023 ob 16.00

Radlje ob Dravi

23.5.2023 ob 16.00

Ravne na Koroškem

23.5.2023 ob 16.00

Pogosta vprašanja

ZDRAVNIŠKI PREGLED - zdravstveni dom
TEORETIČNI DEL – cestno prometni predpisi (CPP) v šoli vožnje
PRVA POMOČ (PP) – organizacija Rdečega križa
TEORETIČNI DEL – izpitni center PRAKTIČNI DEL - izpitni center
Ko dosežeš predpisano starost (za avto je to 17 in pol let) in imaš opravljeno teorijo CPP (zdravniško spričevalo, RK, tečaj CPP).
Lahko. Pri nas ti priznamo drugje opravljen CPP in morebitne ure vožnje. S seboj je potrebno prinesti kartonček in zdravniško spričevalo.
Tri leta oz. manj, če je tako ocenil zdravnik in to zapisal na spričevalu.
Minimalna starost za opravljanje izpita z vožno s spremljevalcem je 16 let.
Tečaj in izpit organizira območna enota organizacije Rdečega Križa. Izpit opraviš na območnih enotah Rdečega križa. Tečaj in izpit se lahko opravlja pred katero koli komisijo območne organizacije Rdečega križa v Republiki Sloveniji.
Ne! Prva pomoč je pogoj za opravljanje teorije CPP in brez opravljene teorije CPP se ne da začeti z vožnjo.
Zdravstveni pregled lahko opraviš v pooblaščeni zdravstveni organizaciji oziroma pri pooblaščenem zasebnem zdravniku, ki je usposobljen za opravljanje takih pregledov. Vsekakor pa v ambulantah Medicine dela, prometa in športa.
Ponovnega opravljanja vozniškega izpita oz. programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se mora udeležiti oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi kazenskih točk, ki niso bile izrečene zaradi prekrškov vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in jo v program napoti sodišče po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu v primeru odložitve izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, skladno z zakonom, ki ureja prekrške.